Regulament campanie 2

  REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

#O DIGESTie usoara

Art. 1   Organizatorul campaniei promoționale

1.1. Campania promoțională “Concurs Meta #O DIGESTie ușoară” („Campania Promoțională”) este organizată de SC LAROPHARM SRL., persoană juridică română, cu sediul în Oras Bragadiru, Șoseaua Alexandriei, nr 145A, Jud. Ilfov, Cod Unic de Înregistrare RO 14099517, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal Ilfov sub nr. J23/566/2001, (“Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.laropharm.ro, începand din data de 17 Mai 2023  sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la sediul social al organizatorului: Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr.145 A, jud.Ilfov, pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări în aceeasi maniera în care a fost facuta si informarea initială. Astfel de modificări vor fi facute publice cu cel putin 1 (una) zi înaintea intrarii în vigoare.

Art.2 Temeiul legal

2.1 Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată în Monìtorul Oficial nr. 603, din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Regulamentului European nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum şi cu legislația română aplicabilă.

Art.3   Denumire. Durată. Locul desfășurării

3.1. Campania promoțională poartă denumirea “Concurs Meta #O DIGESTie ușoară”.

3.2.  Campania promoțională va începe la data de 17.05.2023, orele 00:00:00  și va dura până la data de 22.05.2023, ora 23:59:59. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

3.3. Campania promoțională se desfășoară la nivel national, pe platforma de socializare Meta (Facebook și Instagram).

3.4. Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art.4   Produsele oferite la Campania Promoțională

4.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă următorul, (denumit în continuare “Produsul Campaniei Promoționale” sau „Premiul”), în condițiile menționate în prezentul Regulament:

4 x Tigaie Tefal Extra 26 cm – COD Produs: 3168430244849 (2 premii Facebook și 2 premii Instagram)

4 x 3 DIGEST BILAFORTE*30 CAPSULE (2 premii Facebook și 2 premii Instagram)

4 x 3 DIGEST PANCREATINA*30 CPR (2 premii Facebook și 2 premii Instagram)

4 x ACIDOSTOP 2 bls*10 cpr masticabile (2 premii Facebook și 2 premii Instagram)

4 x LIV COMPLEX CU SILIMARINA SI ANGHINARE 30 cps (2 premii Facebook și 2 premii Instagram)

4.2. Produsele 3Digest Bilaforte, 3Digest Pancreatina, Acidostop si Liv Complex cu silimarina si anghinare sunt suplimente alimentare

4.3. Produsul Campaniei Promoționale nu poate fi preschimbat în bani.

4.4. Participantul desemnat câștigător prin tragerea la sorți va avea dreptul la un singur premiu din lista menționată la Art.6, pct.6.9 din prezentul Regulament.

Art.5 Taxe și impozite

5.1. Premiile acordate în cadrul acestei Campanii sunt neimpozabile dat fiind faptul ca valoarea individuală a acestora este mai mică de 600 lei.

Art. 6   Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale și oferirea Premiului

6.1.    Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:

- să se înregistreze/conecteze în aplicația mobilă de socializare Facebook și/sau Instagram sau pe desktop la www.facebook.com și/sau www.instagram.com unde persoanele dețin un cont personal;

- să urmărească postarea din cadrul concursului pe pagina oficială Facebook: Laroshop și/sau paginii oficiale de Instagram @laroshopbylaropharm                 

- să dea like/follow (îmi place / urmărește) paginii oficiale de Facebook Laroshop și/sau paginii oficiale de Instagram @laroshopbylaropharm

- să menționeze în comentariu numele profilului public de Facebook și/sau Instagram pentru 3 prieteni din lista lor cărora le-ar recomanda produsele Laropharm pentru o digestie usoara. Se acceptă un singur comentariu de la aceeași persoană. Tag-ul se dă prin folosirea @ urmat fără spațiu de numele profilului public de Facebook al prietenului.

- să dea share (distribuie) public acestei postări pe profilul  lui de Facebook.

6.2.  Va fi luat în considerare un singur comentariu pentru fiecare utilizator de Facebook și/sau Instagram care a comentat la postare. Conturile false sau făcute pentru giveaway-uri vor fi descalificate.

6.3. La finalul concursului,

6.3.1 se vor realiza 2 liste separate, una cu participantii din platforma Facebook si a-2-a cu participantii din platforma Instagram, fiecare participant avand un numar de inregistrare in ordinea inscrierii in concurs pe platforma respectiva

6.3.2 se vor realiza două trageri la sorți, individuale, (prin https://random.org/), una pentru Facebook și una pentru Instagram, prin care se vor extrage aleator cate 10 numere și 5 rezerve pentru fiecare platforma în parte.

Numele participantilor corespunzatoare numerelor extrase vor determina castigatorii concursului de pe platforma respectiva.

Mențiune: Pentru a putea verifica îndeplinirea condițiilor de participare la Campania Promoțională, participanții sunt obligați să aibă publice detaliile legate de ’’Like-ul’’ acordat paginii oficiale de Facebook Laroshop și/sau paginii oficiale de Instagram @laroshopbylaropharm. În caz contrar, se va considera că nu îndeplinesc condițiile de participare la Campania Promoțională.

6.4. Anunțarea câștigătorilor concursului se va realiza printr-o postare pe pagina de Facebook Laroshop și pe pagina de Instagram @laroshopbylaropharm, după tragerea la sorți din data de 25.05.2023

 

Pentru a primi premiul, câștigătorul are la dispoziție până pe data de 30 mai 2023 pentru a ne trimite datele de contact (nume, prenume, adresa de livrare și număr telefon) printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Laroshop și/sau pe pagina de Instagram @laroshopbylaropharm. Transmiterea datelor cu caracter personal reprezintă exprimarea acordului expres si neechivoc al participantului pentru prelucrarea datelor de către Organizator în vederea validării şi atribuirii premiului. In cazul in care câștigătorul nu va  transmite datele, ne rezervăm dreptul de a  anunța rezervele. În cazul în care prima rezervă nu răspunde în termen de 3 zile, va fi anunțată următoarea rezervă. Dacă rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat.

6.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorul nu poate fi contactat pentru acordarea Premiului. În această situație, Premiul neridicat nu mai este afectat Concursului, rămânând astfel în proprietatea Organizatorului.

6.6.    Trimiterea premiul prin curier se va face în termen de maximum 30 zile de la transmiterea de catre participant a datelor cu caracter personal precizate la Art.6, pct.6.4.   

La  primirea Premiului se va completa de către Câștigător un formular, respectiv un proces-verbal de predare-primire a Premiului  în care sunt menționatepe lângă datele de identificare ale câștigătorului (nume și prenume), Premiul câștigat, o declarație pe proprie răspundere a câștigătorului în sensul în care îndeplinește condițiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării/primirii premiului și semnătura acestuia. Procesul verbal de predare-primire se va fotografia și/sau scana de către Câștigător și va fi trimis pe email sau prin mesaj privat pe una din platformele Meta (Facebook, Instagram sau Whatsapp) către Organizator

6.7.      Participantul la Concurs, desemnat câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză Premiul sau care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia Premiului.

6.8.      Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

6.9.      Valoarea Premiilor oferite în cadrul concursului este de 588,59 lei  (TVA inclus):

PRODUS

CANT

PRET (fara TVA)

TVA

Valoare RON (TVA inclus)

Tigaie Tefal Extra 26cm

4

67.23

19%

320.01

Acidostop *20 Cps mast

4

12.90

9%

56.04

3 Digest Bilaforte *30 Cpr

4

13.60

9%

59.30

3 Digest Pancreratina *30 Cpr

4

13.60

9%

59.30

Liv Complex cu Silimarina si Anghinare

4

21.50

9%

93.74

TOTAL

20

588.59

Art. 7   Înmânarea premiului.

7.1.      Câștigătorului desemnat prin tragere la sorți i se va  preda Premiul prin intermediul curierului numai după ce acesta  a completat și semnat procesul verbal de predare-primire a Premiului.

Art. 8   Dreptul și condițiile de participare

8.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Concursului, care își au domiciliul sau reședința în România (denumite în continuare „Participanți”).

8.2.  Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.

8.3. Prin participarea la acest concurs participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

8.4.  Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

- Angajații Organizatorului;

- Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

- Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

- Rudele de gradul I și II, precum și afinii angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 9   Litigii

9.1.  În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 10   Dispoziții finale

10.1.   Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe website-ul companiei www.laropharm.ro).

10.2.      Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

10.3.      Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris și depusă la adresa:  Bragadiru, Șos. Alexandriei Nr. 145A, Jud. Ilfov, Cod poștal 077025 sau la următoarea adresa de email: juridic@laropharm.ro.

10.4.      În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

 10.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurarii Campaniei, cu informarea prealabila a publicului.

Anexa nr. 1

La Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale

“Concurs Meta #O DIGESTie usoara”

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal.

În vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate  (Participanților) vor fi prelucrate de catre:

                LAROPHARM S.R.L., cu sediul în Bragadiru, Jud. Ilfov, Sos. Alexandriei Nr. 145A, Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 14099517, numărul de ordine în Registrul Comerțului Ilfov J23/566/2001, e-mail:  juridic@laropharm.ro, tel:0213693202, fax:0213693206, Organizator al Campaniei, în calitate de operator de date cu caracter personal.

                2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei.

                LAROPHARM S.R.L. prelucrează urmatoarele date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră:

  • Pentru participanți: adresa web a paginii de Facebook (URL) a participantului și/sau adresa web a paginii de Instagram (URL) a participantului
  • Pentru castigatori: nume, prenume, adresă poștală și număr telefon si semnatura (daca castigatorul semneaza procesul verbal de predare-primire).

                Furnizarea  datelor  cu caracter personal  enumerate  mai sus este  necesară  în  vederea  participării  la Campanie si vor fi utilizate numai în legatura cu acest scop.

                Refuzul furnizarii  datelor cu caracter personal  va  avea drept  consecință imposibilitatea  câștigării premiilor Campaniei.

3. Scopul prelucrării.

                Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către LAROPHARM S.R.L., în mod direct, în vederea:

                a) organizării și desfășurării Campaniei și  acordării  premiilor  câștigătorilor;

                b) soluționarea  oricăror  plângeri  în  legătură  cu  organizarea  și  desfășurarea  Campaniei și acordarea  premiilor;  punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Regulamentului campaniei pentru  apararea  în instanță;

                c) activități de arhivare, pe o perioada de 5 ani.

                Totodată, în  vederea informării  participanților  la  Campanie cu  privire  la  finalizarea acesteia prin desemnarea castigătorilor și acordarea premiilor, Operatorul va contacta în privat fiecare câștigător al Campaniei, de pe pagina de Facebook: Laroshop și/sau fiecare câștigător al Campaniei, de pe pagina de Instagram: @laroshopbylaropharm

4. Temeiurile juridice ale prelucrării.

                Datele  cu  caracter  personal ale  Participantilor  la  Campanie vor  fi  prelucrate  in  temeiul  contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei (Art.6 alin.(1) lit. b) din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului în calitate de Organizator al Campaniei (Art. 6 alin.(1) lit. c) din GDPR).

                Contactarea castigătorilor, în privat, de la pagina de Facebook: Laroshop și/sau fiecare câștigător al Campaniei de pe pagina de Instagram: @laroshopbylaropharm

 se va  face  în  temeiul obligației noastre  legale (Art.  6  alin.(1) lit. c)  din GDPR)  de  asigurare  a  informării  participanților  la Campanie  cu   privire   la   finalizarea   acesteia,   prin   desemnarea   câștigătorilor  și   acordarea   premiilor.

                               

5. Destinatarii datelor cu caracter personal.

                Datele   cu   caracter   personal   colectate   în   cadrul   derulării Campaniei   de   catre   Operator   pot  fi  comunicate unor terțe părți numai în următoarele situații:

                • Furnizori de servicii: Operatorul poate contracta furnizori de servicii în derularea Campaniei (de exemplu: societăți de curierat). LAROPHARM S.R.L. solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților, prin încheierea unui acord scris. Astfel, Operatorul va transmite datele personale către:

  • Fan Courier Express S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/4014/2001, cod unic de înregistrare 13838336, cu sediul social situat în București, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 11C, sector 2 (fan@fancourier.ro), în calitate de firmă de curierat, care asigură livrarea premiilor către participanții la Campania Promoțională (nume, prenume, adresă postala și număr telefon).

                • Autorități publice: LAROPHARM S.R.L. poate comunica datele participantului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

                LAROPHARM SRL nu transfera datele dumneavoastra catre tari terte sau organizatii international.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

                Păstrarea mesajelor private pe pagina de Facebook: Laroshop și/sau a mesajulor private pe pagina de Instagram: @laroshopbylaropharm,  în care câștigătorii au furnizat datele cu caracter personal, se va realiza pe o perioadă rezonabilă, care nu va depăși 3 luni de la data anunțării, în privat, a castigătorilor.

                Vă informăm că, prin excepție, datele vor fi păstrate pentru o perioadă mai indelungata doar in cazul declansarii unor litigii.

                La expirarea perioadei  de stocare  a  datelor  cu  caracter  personal,  Operatorul va  șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

7. Drepturile persoanelor vizate.

                În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

• dreptul de acces la date,

• dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv dreptul la rectificarea datelor,

• dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

• dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”),

• dreptul la restricƫionarea prelucrării,

• dreptul la portabilitatea datelor,

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate,

• dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și de a vă adresa justiției. 

8. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor.

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani.

9. Exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

                Vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita drepturile trimițând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: Bragadiru, Șos. Alexandriei Nr. 145A, Jud. Ilfov, Cod poștal 077025.

                De asemenea, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de e-mail: juridic@laropharm.ro.

                Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de 30 de zile de la primirea solicitării de  catre  Societate,  conform  Regulamentului  General  UE  privind  protecția datelor.

10. Securitatea datelor cu caracter personal.

                Operatorul  de  date  cu  caracter  personal  garantează  faptul  că  prelucrează  datele  dumneavoastră  în  condiții  de legitimitate, implementând  totodată  măsuri  tehnice  și  organizatorice  adecvate  pentru  asigurarea  integrității  și confidențialității datelor conform prevederilor Art.25 si Art.32 din Regulamentul General privind protectia datelor.

11. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

                Operatorul  are  dreptul  de  a  modifica  prezenta  Anexa  la  Regulament  oricând  pe  durata  desfășurării Campaniei,  numai  în cazul  în  care  se  descoperă  măsuri  mai  eficiente  pentru  protejarea  și  securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fara a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel  de  modificare  va  fi  publicata  pe  site-ul  Operatorului, respectiv  va  fi  adusă  la cunoștinata   Participantilor   prin   aceleasi   mijloace   prin   care   au   fost   încunoștințate   cu   privire   la Regulament.

12. Alte prevederi.

                Datele  cu  caracter  personal  ale  persoanelor  vizate vor  fi  prelucrate  în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce  privește  prelucrarea  datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

🍪 Acord folosire cookie-uri

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe Website-ul nostru nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală. Puteţi citi aici politica noastră de cookies.

Alege din lista următoare doar cookie-urile pe care le doreşti

ACCEPT TOATE COOKIE-URILE ACCEPT DOAR COOKIE STRICT NECESARE REFUZ