Regulament campanie

Regulamentul Oficial al Campaniei

O DIGESTie uṣoarӑ #Restart

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

 1. Organizatorul campaniei „O DIGESTie uṣoarӑ #Restart(ȋn cele ce urmeazӑ "Campania") este S.C. Laropharm S.R.L (in cele ce urmeazӑ “Organizatorul”),  persoana juridica romȃnӑ, cu sediul în judetul Ilfov, Bragadiru,  Sos. Alexandriei, nr. 145A, înmatriculatӑ la Registrul Comertului sub nr.  J23/566/2001 , C.U.I :RO14099517.
 2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (ȋn cele ce urmeazӑ "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul iṣi rezervӑ dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfaṣurӑrii Campaniei, avȃnd obligația de a anunța publicul ȋn mod oficial, ȋn aceeaṣi manierӑ ȋn care a fost facutӑ ṣi informarea inițialӑ. Astfel de modificӑri vor fi facute publice cu cel puțin 24 de ore ȋnaintea intrarii ȋn vigoare.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 1. Campania este organizatӑ ȋn conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată in Monitorul Oficial nr. 603, din 31.08.2007, cu modificӑrile și completările ulterioare, prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, ȋn ceea ce priveṣte prelucrarea datelor cu caracter personal ṣi privind libera circulație a acestor date, precum şi cu legislația română aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂŞURARE

 1. Campania se desfășoară la nivel național, în farmaciile partenere, prin toate punctele de lucru ale acestora, denumite ȋn continuare „Farmaciile Participante”.

SECȚIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

 1. Campania va începe pe data de 01 Martie 2024, orele 00:00:00 şi va dura până pe data de 31 Mai 2024, orele 23:59:59, denumită ȋn continuare "Perioada Campaniei". Orice Participant care nu se ȋncadreazӑ ȋn acest interval de timp nu va fi luat ȋn considerare.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.   Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedința ȋn România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei) şi care respectă termenii şi condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite ȋn continuare „Participanții“).

7.   Nu pot participa la aceastӑ Campanie angajații Organizatorului, ai farmaciilor participante, ai companiilor colaboratoare la aceastӑ Campanie ṣi nici rudele pȃnӑ la gradul IV inclusiv ale acestora.

8.  Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE

9.  La această Campanie participă produsele:

 • 3 DIGEST PANCREATINĂ 250MG *30 CPR FILM
 • 3 DIGEST BILA FORTE*30 CPS
 • 3 DIGEST MULTI ENZIME 250MG *30 CPR FILM
 • ACIDOSTOP*20 CPR MAST
 • LIV COMPLEX FORTE*30 CPS
 • LIV COMPLEX cu SILIMARINĂ si ANGHINARE *30CPS
 • SILIMARINĂ EXTRA FORTE 300MG CT*30 CAPS

din categoria suplimentelor alimentare achizitionate din farmaciile participante mentionate la punctul 4.

SECȚIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE

10.  În cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă 42.000 (patruzeciṣidoua de mii) premii ȋn valoare totalӑ de 771.963 LEI, TVA inclus. Valoarea unitarӑ a fiecarui premiu este, dupӑ cum urmeazӑ ȋn tabelul de mai jos:

SECṬIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE

11.   Mecanismul campaniei este urmӑtorul: cumpără unul dintre produsele participante (denumite ȋn continuare „Produsele Participante”) din Farmaciile Participante și primește cadou unul dintre premiile Campaniei, descrise mai sus. Pentru fiecare produs achizitionat se acorda un cadou, ȋn limita stocului disponibil.

SECȚIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE ŞI ACORDARE A PREMIILOR

12.  Premiile se obțin prin achizitionarea a cel puțin unui produs participant, iar premiul este acordat pe loc ȋn farmacie ȋn limita stocului disponibil.

SECȚIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

13.  Premiile acordate ȋn cadrul acestei Campanii sunt neimpozabile dat fiind faptul cӑ valoarea individualӑ a acestora este mai micӑ de 600 lei.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

14. Prezenta Campanie poate ȋnceta numai ȋn cazul apariției unui eveniment ce constituie forțӑ majorӑ, inclusiv ȋn cazul imposibilitații Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

15. Participanții la Campanie pot depune contestații ȋn legӑturӑ cu desfӑṣurarea Campaniei prin postӑ, la adresa: Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 145A, jud. Ilfov, cod poṣtal 077025, pȃnӑ la data de 31 Mai 2024                   inclusiv. Dupӑ aceastӑ datӑ, nicio contestație nu va mai fi luatӑ ȋn considerare de catre  organizator. Contestațiile vor fi soluționate ȋn termen de maximum 15 zile de la data depunerii  acestora ṣi un rӑspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicatӑ sau la adresa poṣtalӑ comunicatӑ de catre acesta.

16. In cazul unor litigii aparute ȋntre Organizator si Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilӑ. Dacӑ nu este posibilӑ rezolvarea litigiilor pe cale amiabilӑ, parțile implicate ȋn litigiu vor ȋnainta litigiul spre soluționare instanțelor judecӑtoreṣti competente de la sediul organizatorului.

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

17. Participarea la această Campanie implicӑ obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

18. Regulamentul Oficial este ȋntocmit ṣi va fi facut public conform legislației aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul http://www.laropharm.ro, ȋncepand din data de 01 Martie 2024 sau prin adresarea unei cereri semnate ṣi datate la sediul social al organizatorului: Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr.145A, jud.Ilfov pe ȋntreaga perioadӑ de desfaṣurare a Campaniei.

19. Organizatorul ȋṣi rezervӑ dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfaṣurӑrii Campaniei, cu informarea prealabilӑ a publicului.                                         

                                                    

Anexa 1

Regulamentul oficial „O DIGESTie uṣoara #Restart

Lista farmaciilor participante

Nume Farmacie Participanta

Adresa Completa

QUINTA-ESSENTIA FARMACIE S.R.L.

PECICA, STR 2, NR 169, AP 2, JUD. ARAD

A.F.TEHNO-FARM SRL

LOC. MANASTIREA, JUD CALARASI

ACT FARM SRL

B-DUL REPUBLICII NR.7, JUD GORJ

ADA PHARM S.R.L.

STR GOVORA, NR 16A, AP16, Jud Cluj

ADISTIL FARMA SRL

Com Alexeni, Str Primariei nr 3, Jud. Ialomita

ADREFARM S.R.L.

STR 11 IUNIE, NR 39, Jud Prahova

ADRIA FARM SRL

SOS MIHAI BRAVU, NR 27 A, ET 4, AP 41, CAM 5, Bucuresti

AGROFARMAVET SRL

STR INFRATIRII NR. 8183 BL. E3, Jud Arad

ALFA PHARM SRL

STR MUNCII NR 53, Jud Arad

ALFAMED SRL

STR VADULUI NR 20 BL. V5, Jud Constanta

ALFAPLANT SRL

STR.PANTELIMON NR.29 BL.308 SC.A ET.2 AP.8, Jud Arad

ALINIMI FARM SRL

SAT SADOVA, COM SADOVA, NR 417, Jud Constanta

ALTHAEA FARM SRL TR SEVERIN

STR CRISAN NR.63, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti

AMIFARM SRL CRAIOVA

STR ELENA FARAGO, NR 36, BL 174 B, SC 1, AP 8, Jud Cluj

ANADEAFARM SRL

STR MOLDOVEI, NR 11 B, BL PB 19, ET 2 AP 9, Jud Bihor

ANOMIS PHARMA PLUS S.R.L.

B-DUL ION C BRATIANU, N 32, Campullung

APOTEKE FARM SRL

SAT LIVADIA, COM BARU, NR 313, jud Hunedoara

APS STAROM GENERAL SRL

SAT LEICESTI, STR PRNCIPALA, NR 3, Jud Arges

ARTEMISA SRL

Str. Ciucas, Nr. 7, Ap. 25, Jud Mures

ASCLEPYOS FARM SRL

STR.STEFAN CEL MARE BL.H2, Bucuresti

AUROLGEX PROD COM SRL

STR TRAIAN, BL. S1, PARTER, piatraNeamt, jud. Neamt

AVB ERP DEVELOPMENT SRL

Com Bascov, jud. Arges

BALSAM SRL NEGRESTI

STR UNIRII BL. E3, Negresti, Jud Vaslui

BEBEPHARM SRL

SAT FLORESTI, COM FLORESTI, STR EROILOR, NR 17, PARTER, Jud Cluj

BIAFARM SRL TG MURES

P-TA VICORIEI, NR 25, AP 8, Tg. Mures, Jud. Mures

BIANCA FARM SRL

SAT ZAGAVIA, COM SCOBINTI, jud. Iasi

BIHARI FARM S.R.L.

SAT ACAS, COM ACAS, NR 114, Jud Satu Mare

BIOREX S.R.L.

COPALNIC MANASTUR, NR 234 A, jud Maramures

BUCATARU PHARM SRL

STR CUCUTEI, COM PIPIRIG, IMOBIL C 4 PIATRA NEAMT Jud Neamt

BUJOR-FARM SRL

STR GHEORGHE DOJA, NR 153, Caracal, Jud Olt

BYACRYS SANOFARM S.R.L.

STR CALEA UNIRII, NR 21 A, PARTER BOLDESTI-SCAENI Jud Prahova

CALANTE FARM S.R.L.

SAT COTESTI, COM COTESTI, jud. Vrancea

CAMOMILA FARM SRL

STR CLOSCA, NR 16, Marghita, Jud Bihor

CARITAS FARM SRL

COM PUCHENII MARI, SAT PUCHENII MOSNENI, jud Prahova

CATRENA SANTIS SRL

STR VISINILOR, NR 29, Saveni, Jud Ialomita

CEDRUS FARM SRL CREACA

SAT CREACA NR.88, jud. Salaj

CENTELLA-FARM SRL

BILED, NR 435, Jud Timis

CONVALARIA SRL

STR CALOMFIRESCU NR.159, Dr. Turnu Severin, Jud Mehedinti

CORALIS FARM S.R.L.

BD DECEBAL, BL M, SC C+D, ET PARTER, AP SP 1, Deva, Jud Hunedoara

COROANA SRL

Str Jocului,  bl UJ 13, Ap 1 Jud. Satu Mare

CRINA-GABI S.R.L.

STR PRINCIPALA, NR 118, Bilbor, Jud. Harghita

CRISTIANA FARM MED SRL

STR MARE (VICTORIEI) NR.139, Jud Salaj

DANIFARM SRL

SOS.NICOLINA NR.9-11, IASI, JUD IASI

DAROM-FARM SRL

STR STEFAN CEL MARE, HARLAU, JUD IASI

DAVID ADAM SRL

STR VALEA CERULUI NR 26, SAT-COM SUPLACU DE BARCAU, jud. Bihor

DAVILLA SRL BORSA

VICTORIEI,16, Jud Maramures

DEEA FARM SRL

STR.MEDIASULUI NR.10A, SLIMNIC, JUD SIBIU

DELIFARM ELID SRL

Str Calea Dobrogei, Jud Constanta

DELTAFARM SRL

ALEEA GARII, NR 117,SCHEIA, JUD SUCEAVA

DEPOVIT SRL

STR INDEPENDENTEI, NR 56, ODORHEIU SECUIESC, JUD HARGHITA

DIADRA STAR GROUP SRL

COMUNA STEFANESTI BL.1 SC.A AP.4, JUD ARGES

DIAFARM SRL CLUJ

STR.MEMORANDUMULUI NR.22, Cluj, Jud Cluj

DIAFARM SRL MIERCUREA CIUC

STR CULMEI, NR 12-14, Miercurea Ciuc, jud Harghita

DIAFARM SRL ONESTI

STR GENERAL RADU R. ROSETTI, N 4, Onesti, jud Bacau

DIVAS PHARM S.R.L.

COM CERNATESTI INCINTA MAGAZIN UNIVERSAL CERNATESTI Jud. Buzau

DOMINIQUE PHARM SRL-D

STR PIETROSUL, NR 2 B, SC B, ET 4, AP 23, Jud Bistrita Nasaud

FARMACIA LOTUS SRL

STR.SCOLII NR.11 AP.1/2, REGHIN, JUD MURES

DUMACOM FARM SRL

B-DUL PANDURILOR NR.114 AP.3, Ungheni. Jud Mures

ECCOFARM NOU S.R.L.

B-DUL TUDOR MVLADIMIRESCU, NR 48, Dr Turnu Severin, Jud Mehedinti

ECO-VARSACTIV SRL

Com Varsolt, Jud Salaj

ELEDANIS COM SRL

Str TUDOR VLADIMIRESCU NR 2, Titu, jud Dambovita

ELIANA & NICOLETA FARM S.R.L.

ALEEA LALALELOR, NR 3, BL FA13, SC 3, AP 1, Slatina, Jud. Olt

ELITE GREENPHARM SRL

B-DUL DIMITRIE CANTEMIR, NR 5 BL6 SC1,ET7, AP30, Popesti Leordeni, jud Ilfov

ELIXIR FARM SRL OTELU ROSU

STR MIHAIL EMINESCU, NR 3, BL 3, SC A, ET PARTER, OTELU ROSU, JUD COVASNA

ELLYFARM STARCOM SRL

STR.REPUBLICII NR.44, SANGEORZ-BAI, JUD BISTRITA NASAUD

ERAMIRIS SRL

SAT MOVILA, jud Dambovita

ESCULAP S.R.L.

STR I. HUNIADE, NR 5, AP 43/3, Jud Timis

ETERO PHARM SRL

BOLINTIN VALE, Bdul Republicii, jud Giurgiu

FARMACIA UNIVERSITATII

B-DUL 1848, NR 46/ A, TIRGU MURES, JUD MURES

EXQUISIT SRL

STR 6 MARTIE NR.85, Jud Arad

FADEL FARM SRL

Str Trandafirilor nr 396, Finta Mare, jud Dambovita

FARM.SFINTUL MIHAIL SRL TIMISOARA

BD TINERETII, NR 3, AP 10, Timisoara, jud Timis

FARMA STOP SRL

BL.12A PARTER, POGOANELE, JUD BUZAU

FARMACIA ADONIS BOB SRL SLATINA

STR CRISAN NR 12A, Slatina, Jud Olt

FARMACIA ADRILAZ S.R.L.

STR TELEGRAFULUI, BL D 14, SC A, ET 2, AP 8, BELINT, JUD TIMIS

FARMACIA AMBROZIA SRL

TARGU MURES, STR. LIBEERTATII, NR. 111, AP. 25, JUDETUL MURES

FARMACIA ARTHEMISIA SRL SOVATA

CART INDEPENDENTEI, BL C, AP 1, Sovata, jud Mures

FARMACIA ARUNCUS SRL

STR STEFAN CEL MARE 10, PARTER, Roman, Jud Neamt

FARMACIA ASCLEPIOS SRL ORADEA

STR.ANDREI MURESAN NR.15, Oradea, jud. Bihor

FARMACIA BALSAM SRL

B-DUL REPUBLICII NR.30, BAIA MARE, JUD MARAMURES

FARMACIA BEKY SRL- D

SAT NAZNA, STR PRINCIPALA, NR 168, AP 1, SANCRAIU DE MURES, JUD MURES

FARMACIA DARWIN SRL

STR.VICTORIEI NR.155, BAILESTI, JUD DOLJ

FARMACIA EDELWEISS S.R.L

STR ZORILOR NR 4, TASNAD, JUD SATU MARE

FARMACIA FLORINA SRL

LOC BERBESTI, ORAS BERBESTI, STR PRINCIPALA, NR 3, Jud Valcea

FARMACIA GENTIANA SRL

STR STEFAN CEL MARE, BL 4, SC B, ET P, SP 17 A, ARAD, JUD ARAD

FARMACIA GEORGE SRL

SAT DEALU ALUNIS, BL A 22, SC B, AP 1, BERESTI, JUD VALCEA

FARMACIA HUMANITAS SRL BLAJ

STR.REPUBLICII NR.40, Blaj, jud. Alba

FARMACIA HUSAC SRL

CALEA NATIONALA, NR 57, ET P, BOTOSANI, JUD BOTOSANI

FARMACIA HYPERICUM SRL SANICOLAU

STR.DECEBAL NR.15 AP.1 PARTER. Sanicolau, jud Timis

FARMACIA IANCULUI 57 SRL

STR PATRIOTILOR, NR 8, BL PM 12, SC 4, ET 5, AP 129, COM BERCENI, JUD ILFOV

FARMACIA INDEPENDENT DINA SRL

COMUNA FIERBINTI TARG, SOS BUCURESTI, NR 509, jud Ialomita

FARMACIA LAVI-DAN SRL

COMUNA ROMANASI NR.61, JUD SALAJ

FARMACIA LELIA SRL

STR CALARASI, NR 292 C, FETESTI, JUD IALOMITA

FARMACIA LOBELIA SRL

STR.A-III- NR.34 CAMERA 1, CARPINIS, JUD TIMIS

FARMACIA MALUTAN SRL

ALEEA GARII, NR 6, BECLEAN, JUD BISTRITA NASAUD

FARMACIA MATEI DAVID SRL

STR IOAN BUTEANU, NR 28 A, GURA HONT, JUD ARAD

FARMACIA MB FARM S.R.L.

BD. MATEI BASARAB BL.MB6 PARTER, SLOBOZIA, JUD IALOMITA

FARMACIA MEDINA S.R.L.

SAT MUGENI, COM MUGENI, NR 98, jud Harghita

FARMACIA MIRUNA S.R.L.

STR HORIA, CLOSCA SI CRISAN, NR 19, CAM 1, BL B15, SC B,ET P, PITESTI, JUD ARGES

FARMACIA MUSETEL SRL

STR CPT ION PANTEA, NR 14, BL L 1, SC C, ET P, MORENI, JUD DB

FARMACIA MYRELYS SRL

STR IZVOARELOR, NR 30, SAT MAIERU, JUD BISTRITA NASAUD

FARMACIA OXALIS SRL

Loc Satu Mare, JUD HARGHITA

FARMACIA PANACEEA S.R.L.

DONATH 15, CLUJ NAPOCA, JUD CLUJ

FARMACIA PANACEEA SRL

ALEEA TIHUTEI, NR 2, SC D, PARTER, AP 48, BISTRITA BARGAULUI, JUD BISTRITA NASAUD

FARMACIA PHARMA BYAMAR SRL

Com Osica de Jos, jud. Olt

FARMACIA PRO SANA S.R.L.

STR.BOTIZULUI BL.8 AP.4, BELTIUG, JUD SATU MARE

FARMACIA REMEDIUM SRL BAIA MARE

MM STR REPUBLICII NR.22, Baia Mare

FARMACIA RENATAFARM S.R.L.

SAT TINCA, COM TINCA, STR AVRAM IANCU, NR 74, jud Bihor

FARMACIA ROXANA SRL

Com. Reteag, jud Bistrita Nasaud

FARMACIA SALVIA SRL

STR PETOFI, NR 1, SANGEORGIU DE PADURE, JUD MURES

FARMACIA SF NICOLAE SRL

STR.BOTIZULUI NR.59 BL.13 AP.21, SATU MARE, JUD SATU MARE

FARMACIA SOMESAN SRL

PASUNII 2/30, BAIA MARE, JUD MARAMURES

FARMACIA TEODORA SRL

STR.GHENADIE EPISCOP NR.6, CURTEA DE ARGES, JUD ARGES

FARMACIA THEODORA SRL

STR PRINCIPALA NR.554, jud Bistrita Nasaud

FARMACIA TOMA SRL

STR ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD, NR 58, PARTER, APT 1, CLUJ NAPOCA, CLUJ

FARMACIA TURULUNG S.R.L.

SAT TURULUNG, STR PRINCIPALA, NR 203, Jud Satu Mare

FARMACIA UNIRII SRL

STR.TISEI NR.34 AP.2

FARMACIA VALERIANA SRL

STR CAREIULUI BL C31/2       

FARMACIA VATA S.R.L.

BD REVOLUTIEI NR.12-18, SC B, A

FARMACIA VIORICA SRL

STR.TUDOR VLADIMIRESCU BL.36F AP.26, PETRILA, JUD HUNEDOARA

FARMACIA VISCUM S.R.L.

STR TANASE TUDORAN, NR 6, MAIERU, JUD BISTRITA NASAUD

FARMAULM SRL

SOS BUZAULUI, NR 4, BL A1B, SC 2, AP 44, Braila

FARMAVIS SRL

22 DECEMBRIE

FARMIL SRL

STR V.GOLDIS NR.1             

FARMVIO SRL

Com BUDESTI, Jud CALARASI

FARM-ZOO-STAR SRL

STR VICTORIEI, BL D7, SC A, PARTER, AP 2

FITONIA SRL

STR CORNESTI, NR. 55 - B1

FLORAI SRL

B-DUL MATEI BASARAB,  BL B 2, SC B, ET 1, AP 3, SLOBOZIA, JUD IALOMITA

FLORI FARMACEUTIC SRL

Com Potcoava, Jud Constanta

FLORISAN FARM SRL

Com Traian, Jud Constanta

FORTIUS NATURA SRL

COM SASCUT, SAT SASCUT, NR 808, Jud Bacau

GALENUS M.G.M. SRL

LIBERTATI 10                 

GENAFARM SRL

UTVIN NR.280B

GEONET S.R.L.

CALEA MOLDOVEI, NR 197

GIFARM SRL

STR COSTACHE RACOVITA, NR 20

GINKGO FARM SRL

SAT BAZGA, COM RADUCANENI, jud. Bacau

GIULIA TRADING SRL

ALEEA VRANCEA NR.4 AP.4

GLORIA FARM SRL

DRUM CAREI NR 13

GOLD T FARM SRL

STR N.TITULESCU NR 10, CAREI, JUD SATU MARE

GYOGYIR FARM SRL

STR PRINCIPALA NR.181, SANDOMINIC

GYPSOPHILA FARM S.R.L.

STR PARCULUI, NR 4,BL P21A, SC B, ETJ 4. AP19, PRIBOIENI, JUD ARGES

HEDERA HELIX FARM SRL

STR AUREL VLAICU BL.20

HELPMED PHARMA SRL

SAT POIANA ILVEI COMUNA POIANA ILVEI NR. 118 JUD BISTRITA-NASAUD

HERBAFARM SRL MIRECUREA CIUC

ALEEA VANTULUI NR.6 SC.B AP.16, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

HORTENSIA MED SRL

Com Balaciu, Jud Ialomita

HYPERICUM SRL

STR. ZAHARIA STANCU, NR. 4-8, Et. 1, AP. 9, CLuj-Napoca, Cluj

IEDERA IZVOR DE SANATATE S.R.L.

SAT GEAMANA, STR FANTANII, NR 562

INDIGO 2000 SRL

STR.OCTAVIAN GOGA BL.V39 SC.A AP.2

IRINA FARM SRL PLOIESTI

SAT FILIPESTII DE PADURE, STR PRINCIPALA, NR 878, jud Prahova

IRIS FARM COM SRL ORSOVA

Orsova ,Str.Stefan cel Mare .Nr.65 , Jud Mehedinti

IRIS SRL BRAILA

B-DUL INDEPENDENTEI, NR 19, BL  A 2, AP 14, Braila, Jud Braila

ISIS PHARM MED SRL

SAT SMEURA, COM MOSOAIA, STR GAZULUI, NR 37, Jud Arges

IULISEB SRL

Com Mircesti, jud Iasi

IULY FARM S.R.L.

B-DUL ALEXANDRA LAPUSNEANU, NR 86

IUSTIN SEREX SRL

STR.REVOLUTIEI NR.19 BL.P3 SC.3 AP.41

IZAMED FARM SRL

Com Barsana, jud. Maramures

JAZMIN FARMSAN SRL

SAT SANISLAU, COM SANISLAU, NR 61, jud Satu Mare

LA BELLA PHARM SRL

SAT LIEBLIG, COM LIEBLIG, NR 112, jud Timis

LABORPHARM PROFESSIONAL S.R.L.

B-DUL MIRCEA VODA, NR 37, BL M39, SC D, ET 2, AP 107, STEFANESTII DE JOS, ILFOV

LANDRIFARM SRL

Com Tanasoaia, jud Vrancea

LAUR-PHARM SRL

COMUNA BOTENI, jud Arges

LIDIA'S STORE SRL-D

STR VEGA, NR 1, BL 91, SC B, AP 1

LUANA PHARMACY SRL

ALEEA AVRAM IMBROANE, NR 29, ET 4, AP 20, Jud Timis

LUMILEVA FARM S.R.L.

STR POPA LUPU, BL 3, AP 1, Jud Maramures

MACOFARM MED SRL

Com Vulcaneasa, jud. Vrancea

MARIFARMA SRL

ALEEA SOMESUL RECE NR.31 BL.1 SC.3 AT.3 AP.47

MARINO SANTE S.R.L.

SAT VALENI, NR 114, A, CALINESTI, JUD MARAMURES

MDM FARM SRL

STR.CORNELIU COPOSU NR.14

MED ALINA S.R.L.

STR FLORIAN POPESCU, NR 74, Ialomita

MEDICA FARM SRL ARAD

CART.MICALACA BL.338 SC.B AP.22 PARTER, Arad, jud. Arad

MENTOGELY SRL

STR.REPUBLICII NR.377, VASLUI, JUD VASLUI

MIDIAS FARM SRL

Str Walter Maracineanu nr 181, Dr. Tr. Severin, Jud Mehedinti

MIRAFARM SRL

SAT GOLOGANU COM MILCOVUL, jud Arad

MIRELIAS FARM SRL

STR CLABUCET, NR 9, CAM 1, BL E 17, SC A, AP 10

MISIRA SRL

STR NICOLAE TITULESCU, BL D6,SC A,ET1, AP2, Daneasa, Jud. Olt

MOCANFARM S.R.L.

PERIAM NR 990

MOCIU FARMACIE S.R.L.

STR 23 AUGUST NR.97 MOCIU, jud Cluj

MUNDIFARM SRL

SAT PARSCOV, COM PARSCOV, jud. Buzau

MYRIAM PHARMA SRL

STR.PASTEUR NR.24 AP.11

NATURAL VITA PLUS SRL

B-DUL I C BRATIANU, CAM 1, BL A 2, SC A, ET 5, AP 20

NITA FARM IMPEX SRL

Com Bala. Jud Mehedinti

OMNIA FARMIMPEX SRL

STR.PARCULUI NR.37

OPTI FARM SRL

B-DUL MIHAI VITEAZU, (CORP B) BL 208/3S1, SC B, ET P

OSIRIS WHITE FARM SRL

SAT TISAUTI, COM IPOTESTI, CALEA IPOTESTI, NR 222, Jud Suceava

PANAX FARM SRL

STR.BISTRICIOAREI NR.14

PASSIFLORA LM SRL

STR.OGORULUI NR.1063

PAULBRITO FARM SRL

Calea Calarasilor, Nr. 305, Braila, Jud Braila

PERFECTA FARM SRL

B-DUL PACII, BL 47, SC 1, ET 1, AP 3, Lupeni, Jud. Hunedoara

PETFARMASAN SRL

STR AVRAM IANCU NR 5/1, Hunedoara, Jud Hunedoara

PHARMA PLUS SRL GALATI

STR.GEORGE ENESCU NR.25 BL.BISTRITAIC AP.105, Galati, jud. Galati

PHARMAPLUS SRL

STR REPUBLICII NR.FN, BL.31 PA

PHARMATIM PHARM SRL

STR HATEGULUI, NR 38

PICAFARM SRL

STR.BUCEGI NR.3 SC.2 AP.11

POLENA IMPEX SRL

CALEA BUCURESTI BL.P31 PARTER

PRO PHARM SRL

STR. PETÖFI SÁNDOR, Nr. 27A, COM. DUMBRAVITA, Jud Timis

PRO VITA SRL

STR CUZA VODA, NR 1,BL 4,SC 2,ET 2,AP 24, Focsani, Jud Vrancea

PROELA FARM SRL

BD DACIA NR.110 BL.B1 PARTER, Oradea, Jud Bihor

PROFARM SRL FLAMINZI

COMUNA FLAMINZI, jud. Botosani

RADEX SRL

STR REGINA MARIA NR.15A, Dej, jud. Cluj 

RADIFARM SRL

MUN ONESTI, STR SPICULUI, NR 38, JUD BACAU

RAICOS FARM SRL

STR BARIEREI, NR 8, Lazareni, Jud Bihor

REMEDIUM FARM SRL CLUJ

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR 131, AP 160, Cluj, Jud Cluj

REMEDIUM SRL BUC

SOS.PANTELIMON,NR.361, SECT. 2, Bucuresti

REMEDIUM SRL SIBIU

STR AVRAM IANCU NR 21, Sibiu, Jud Sibiu

ROA TRIP FARM S.R.L.

Sat Amarastii de Jos, Comuna Amarastii de Jos, Nr. 722A, Jud Bacau

ROBERT COM SRL

STR 2 DEC NR 28

RODAL FARM HLIPICENI

Hlipiceni, jud Botosani

ROMACRUZ S.R.L.

STR DEMOCRATIEI, NR 77, CAMERA 1, Berca, Jud. Buzau

ROMAR FARM SRL

STR ING.ANGHEL SALIGNY NR.108

ROOA IMPEX S.R.L.

STR HATEG, NR 28, AP 38, Cluj Napoca, Jud Cluj

ROSAN FARM SRL

BD.THEODOR PALLADY,NR.18,BL.M5A,SC.BET.1,AP.51, Bucuresti

ROXFARM SRL

COMUNA VANATORI, jud. Vrancea

ROXIFARM SRL DRAGANESTI

STR ION PETROVICI, NR 6, BL A2, AC A, ET 2, AP 9, Draganesti

RURAL PHARMA SRL FELNAC

Felnac, Str Principala, Jud. Arad

RUSAV FARMACIE SRL

STR IALOMITA, NR 5, AP 41,

RUXANDRA FARM SRL

COMUNA ION ROATA

SALVATOR SRL SATU MARE

STR.GEORGE COSBUC NR.10

SANAT FARM SRL

STR VICTORIEI,NR.24

SANATATEA SRL BAIA MARE

STR.GARII NR.3A AP.64, Baia Mare

SANOSFARM SRL

COM.VIDRA Vidra

SANTAL PHARM SRL

STR T.VLADIMIRESCU NR.57, jud Arad

SANTAMED FARM SRL

PROGRESULUI 76

SANTE FARM SRL IASI

STR LIBERTATII, NR 54, BL 611, SC B, ET 2, AP 11, Iasi, Jud Iasi

SEMPERVIVUM SRL

STR.GEORGE COSBUC NR.56

SIMINA FARM CENTER SRL

STR GRADINARILOR, BL R1, SC A \, AP 2, PARTER, Jud Arges

SMN FARM SRL

COM GHIDICI, STR MIHAI VITEAZU, NR 122, Ghidici, jud. Dolj

SOLIS FARMA SRL

STR. ROMANA, Nr 6, BEIUS, JUD. BIHOR

T.G. LIVIA FARM S.R.L.

STR. PRINCIPALA NR.1150

TERA FARM IMPEX SRL VULTURESTI

Com Vulturesti, Jud Olt

TERAPIA FARM SRL

CRISAN NR 66, BL. M9, SC 3, AP

TERAPY FARM SRL

Com Sutesti

TILIAE PHARMA SRL

SAT PODU TURCULUI, STR TUDOR VLADIMIRESCU, NR 145,

TIMOL- EUROFARM SRL

STR VIILOR, NR 17, Jud Arges

TINANDRA FARM S.R.L.

STR MILCOV, NR 2, BL C1, SC 1, ET 2 AP 5, CAM 2, Braila, Jud Braila

TOP-FARM SRL TULGHES

SAT TULGHES NR 424/A, Tulghes, Jud Harghita

UNICA FARM SRL

Oras Borsa, Str Negoiescu, Nr 74 B, Jud Maramures,

URSA-FARM SRL

STR.REPUBLICII NR.97 BL.5 SC.1 AP.2

VAFLOMIA SRL

BD DUNAREA NR.3 BL.B3 AP.77

VALERIANA SRL

STR. CICERO 111, BL. S 11, AP. 2

VALERIANA-FARM SRL

STR ZARANDULUI, NR 22, Gura Hont, jud Arad

VASILIADA S.R.L.

STR REPUBLICII NR.1

VICTORIA GREEN PHARM SRL

STR 1 DECEMBRIE 1918, NR 16, GAVANA, CAM 2 BL M6A, +M8A, Pitesti, Jud Arges

VINCA FARM SRL

COM VOINESTI STR. POSTEI NR.587

VIOLA FARM SRL

STR CRISAN, NR 59, BL Z 5, SC 1, AP 1

VIOMED FARM SRL

STR VALEA BUZAULUI, NR 1, BL G 7, SC C, ET 1, AP 35

VITAE PHARM SRL

Com Beceni, Jud Buzau

VLADIMIR FARM S.R.L.

COM TROIANU, SAT TROIANU, Jud Teleorman

                                                                                                                                LAROPHARM SRL

                                                    

🍪 Acord folosire cookie-uri

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe Website-ul nostru nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală. Puteţi citi aici politica noastră de cookies.

Alege din lista următoare doar cookie-urile pe care le doreşti

ACCEPT TOATE COOKIE-URILE ACCEPT DOAR COOKIE STRICT NECESARE REFUZ